ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
21 pc-1416  شکست سکوت- نشریه کانون ناشنوایان خراسان    رنگی      22 فروردین 1395 
22 pc-1417  پیام ناشنوا- خبرنامه کانون ناشنوایان ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
23 pc-1418  گزارش- نشریه کانون کرولالهای ایران     رنگی      22 فروردین 1395 
24 pc-1419  اشاره- نشریه خانه فرهنگ جوانان ناشنوای ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
25 pc-1420  صدای ناشنوا- خبرنامه کانون ناشنوایان ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
26 pc-1421  پدر و پسر- جبار و ثمین باغچه بان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
27 pc-1422  سنگ قبر ثمین باغچه بان    رنگی      22 فروردین 1395 
28 pc-1423  ثمین باغچه بان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
29 pc-1424  ثمین باغچه بان و تصویری از دستخط او    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
30 pc-1425  ثمین باغچه بان با اعضای خانواده    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
31 pc-1426  ثمین باغچه بان و دوستان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
32 pc-1427  شناسنامه ثمین باغچه بان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
33 pc-1428  برنارد برگ- استاد و حامی تئاتر ناشنوایان آمریکا        22 فروردین 1395 
34 pc-1429  کامران رحیمی- نخبه ناشنوا    رنگی      22 فروردین 1395 
35 pc-1430  اجازه تأسیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران به رضاقلی شهیدی    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
36 pc-1431  سنگ قبر جبار باغچه بان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
37 pc-1432  جبار باغچه بان، نیان‌گذار مدرسه ناشنوایان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
38 pc-1433  روزیک شهبازیاندبیر کل وقت کانون ناشنوایان ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
39 pc-1434  جبار باغچه بان، بنیان‌گذار مدرسه ناشنوایان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
40 pc-1435  نخستین جشنواره هنر زمستانه کانون ناشنوایان ایران    رنگی      22 فروردین 1395 

صفحه 2 از 22, نمايش 20 رکورد از 434 رکورد, شروع 21, پايان 40