ردیف کد عنوان نوع نویسنده نشریه زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
1 sr-428  زنان معلول معتاد  کاغذی ، الکترونیک  فریده همتی  توانبخشی  فارسی  سوء مصرف مواد ، معلولیت ، اعتیاد  24 بهمن 1394 
2 sr-433  آخرین یافته های علمی در زمینه اتیولوژی اوتیسم  کاغذی ، الکترونیک  پروانه کریم زاده  توانبخشی  فارسی  اوتیسم ، علت شناسی ، منشا نروبیولوژیکال  25 بهمن 1394 
3 sr-434  آزمون لب خوانی سارا ساخت، ارزش یابی و اجرا بر روی بزرگسالان دچار ضایعه شنوایی اکتسابی  کاغذی ، الکترونیک  گیتا موللی  توانبخشی  فارسی  لب خوانی (گفتارخوانی) ، ضایعه شنوایی اکتسابی ، ارزش یابی، آزمون  25 بهمن 1394 
4 sr-435  بررسی مقایسه ای آزمون "تشخیص بین دو نقطه" در دست افراد بینا و نابینا در دهه سنی 20-10 سال  کاغذی ، الکترونیک  اکرم آزاد ، اسماعیل ابراهیمی  توانبخشی  فارسی  آزمون تشخیص بین دو نقطه ، دست ، نابینا  25 بهمن 1394 
5 sr-436  درمان و توانبخشی عصبی - عضلانی در بیماران مبتلا به فلج عصب صورتی  کاغذی ، الکترونیک  محمدعلی حسینیان ، مریم حسینیان  توانبخشی  فارسی  فلج فاسیال ، درمان فلج فاسیال ، توانبخشی نوروموسکولار فلج فاسیال  26 بهمن 1394 
6 sr-437  بررسی مقایسه ای کارکردهای غلبه طرفی مغز در کودکان عقب مانده ذهنی با سن عقلی 5-6 ساله مراکز آموزش و پرورش استثنایی با کودکان عادی  کاغذی ، الکترونیک  سیدبهنام الدین جامعی ، مرضیه کیانی ، محمدتقی جغتایی ، مژگان حدادیان ، شادرخ سیروس   توانبخشی  فارسی  رشد روانی - حرکتی ، عقب ماندگی ذهنی ، طرفی شدن مغز ، کارکردهای غلبه طرفی مغز  26 بهمن 1394 
7 sr-438  مقایسه رفتار تطبیقی افراد عادی با افراد کم توان ذهنی  کاغذی ، الکترونیک  سیدجلال الدین صدرالسادات ، حسن شمس اسفندآبادی ، سوزان امامی پور  توانبخشی  فارسی  رفتار انطباقی ، کم توان ذهنی  26 بهمن 1394 
8 sr-439  باورهای مذهبی و سلامت روان اعضای جامعه معلولین  کاغذی ، الکترونیک  زینب قهرمانی ، نرگس حیدری ، مینا شعبانی ، اقوامی مژگان السادات ، حریری مهری  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان  فارسی  باور مذهبی ، سلامت روان ، معلولین  26 بهمن 1394 
9 sr-836  پیشرفت وضوح گفتار یک بزرگسال ناشنوای عمیق پیش‌زبانی، در بافت‌های /g/ و /ga/  کاغذی ، الکترونیک  مهدی رهگذر ، سید عبدالله موسوی ، یونس امیری شوکی ، نسیم احمدی   مطالعات ناتوانی  فارسی  هجا ، وضوح گفتار ، ناشنوا ، صدا  18 اسفند 1394 
10 sr-442  بررسی توزیع عوامل شناخته شده معلولیت، در خانواده های دارای فرزندان معلول جسمی و ذهنی شهرستان خمینی شهر  کاغذی  سیدرضا جوادیان ، حسن زارعی محمودآبادی   مطالعات ناتوانی  فارسی  ازدواج فامیلی ، جسمی، حرکتی، ذهنی ، معلولیت  26 بهمن 1394 
11 sr-443  امید، شادکامی و رضایت از زندگی در افراد معلول  کاغذی  فریبا نقدی ، محمد شادی مقدم  مطالعات ناتوانی  فارسی  افراد دچار معلولیت ، امید ، رضایت از زندگی ، شادکامی  26 بهمن 1394 
12 sr-444  ارزیابی میزان تناسب فضاهای شهری با معیارهای دسترسی معلولان و رتبه بندی مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر دوگنبدان)  کاغذی ، الکترونیک  مهری اذانی ، اسفندیار کهزادی ، علیرضا رحیمی ، رسول بابانسب   جغرافیا و برنامه ریزی  فارسی  فضای شهری ، معلولان ، معیار دسترسی ، رتبه بندی ، شهر دوگنبدان  26 بهمن 1394 
13 sr-445  تحلیل وضعیت فضاهای عمومی شهری برای معلولین و کم توانهای حرکتی؛ نمونه مورد مطالعه: میدان دوم صادقیه (تهران)  کاغذی ، الکترونیک  رحیم سرور ، سمیه محمدی حمیدی ، اژدر ولی خانی  جغرافیا  فارسی  معلولان ، کم توان های حرکتی ، فضاهای عمومی شهری ، ساماندهی شهری  26 بهمن 1394 
14 sr-446  تاثیر آموزش مدیریت خشم بر افزایش سلامت روان مادران دارای فرزند معلول  کاغذی ، الکترونیک  احمد زندوانیان ، محمدعلی مروتی شریف ‌آباد ، مرضی امراللهی   طلوع بهداشت  فارسی  آموزش مدیریت خشم ، سلامت روان مادران ، فرزند معلول  26 بهمن 1394 
15 sr-748  اثربخشی تمرین بازی‌های حرکتیِ اجتماعی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان چندمعلولیتی: یک مطالعه تک آزمودنی  کاغذی ، الکترونیک  حسن کریمی ، حکیمه محمودی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی  بازی ، بازی‌های حرکتیِ اجتماعی ، مشکلات رفتاری ، دانش‌آموزان چند معلولیتی  15 اسفند 1394 
16 sr-751  مقایسه ‌تنیدگی ‌والدگری و مهارت حل مشکل خانواده در مادران دانش‌آموزان عادی و دارای نیازهای ویژه  الکترونیک ، کاغذی  لیلا بریری ، معصومه پیرعلی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی  تنیدگی والدگری ، مهارت حل ‌مشکل ‌خانواده ، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه،  15 اسفند 1394 
17 sr-752  تاثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای زبان بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده‌‌شنوایی  کاغذی ، الکترونیک  نقی موسوی کیاسری ، علی اصغر بیانی ، مریم راستی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی  نرم ­افزار چندرسانه‌ای ، زبان و گفتار ، آسیب‌دیده‌شنوایی، کودکان  15 اسفند 1394 
18 sr-753  تاثیر ورزش در دانش آموزان با کم‌توانی‌ذهنی  کاغذی ، الکترونیک  محمد مشهدی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی  ورزش ، دانش ­آموزان ، کم‌توانی‌ذهنی  15 اسفند 1394 
19 sr-754  تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباط موثر والدمحور بر مهارت‌های اجتماعی کودکان کم‌شنوا  کاغذی ، الکترونیک  عباسعلی حسین خانزاده ، وجیهه خوشحال رودپشتی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی  مهارت ارتباط موثر ، والدین ، کم‌شنوا ، مهارت‌های اجتماعی  15 اسفند 1394 
20 sr-755  اثرات داشتن خواهر یا برادر با ناتوانی  کاغذی ، الکترونیک  ستاره شجاعی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی  اثرات ، خواهر و برادر ، ناتوانی  15 اسفند 1394 

صفحه 1 از 503, نمايش 20 رکورد از 10056 رکورد, شروع 1, پايان 20