ردیف کد نام پیشه و عنوان وضعیت جسمی ملیت رشته و تخصص تاریخ ثبت در بانک
1 cb-10111  ابوالعلا معری  شاعر  نابینا  سوریه  ادبیات- فلسفه  5 شهریور 1395 
2 cb-10112  بیرنگ کرمانشاهی (میرزا کریم بیرنگ)  شاعر  نابینا  ایرانی (کرمانشاهی)  شعر و ادبیات  5 شهریور 1395 
3 cb-10114  ژان پل سارتر  فیلسوف  نابینا  سوئیسی  فلسفه  7 شهریور 1395 
4 cb-10115  اثر پراشکفتی (شفیعای اعمی شیرازی)  شاعر  نابینا  ایرانی (شیرازی)  شعر و ادبیات  7 شهریور 1395 
5 cb-10116  احنف بن قیس (ضحاک)  از افراد معروف صدر اسلام   نابینا  عراقی (کوفی)    7 شهریور 1395 
6 cb-10117  ادیب نیشابوری  شاعر  نابینا  ایرانی (نیشابوری)  شعر و ادبیات  7 شهریور 1395 
7 cb-10118  جان میلتون  شاعر و نویسنده  نابینا  انگلیسی  شعر و ادبیات  7 شهریور 1395 
8 cb-10119  جیمز گروور تربر  نویسنده (داستان نویس)  نابینا  آمریکایی  ادبیات  7 شهریور 1395 
9 cb-10120  خورخه لوئیس  شاعر و نویسنده  نابینا  آرژانتینی    7 شهریور 1395 
10 cb-10121  داود انطاکی  شاعر و نویسنده فیلسوف طبیب حکیم  نابینا  شام (تازی)  شعر و ادبیات  7 شهریور 1395 
11 cb-10122  صحبت لاری (آخوند ملامحمدباقر)  شاعر  نابینا  ایرانی (لارستانی)  شعر و ادبیات  7 شهریور 1395 
12 cb-10123  شوریده شیرازی (حاج محمدتقی فصیح الملک)  شاعر   نابینا  ایرانی (شیرازی)    7 شهریور 1395 
13 cb-10124  سرّی قائنی (سید بدیع الزمان)  شاعر   نابینا  ایرانی (قائنی)  شعر و ادبیات  7 شهریور 1395 
14 cb-10125  ژان گوک  هواشناس  نابینا  انگلیسی    7 شهریور 1395 
15 cb-10126  طه حسین  نویسنده و سخنور  نابینا  مصری  ادبیات  7 شهریور 1395 
16 cb-10127  طاهر ذوالیمین  از درباریان مأمون عباسی  نابینا      7 شهریور 1395 
17 cb-10128  طاهر بلخی  شاعر و کمان افکن و تیرانداز  نابینا  ایرانی    7 شهریور 1395 
18 cb-10129  محمد ابن جابر (مشهور به ابن جابر)  شاعر و نویسنده  نابینا  اندلسی  ادبیات  7 شهریور 1395 
19 cb-10130  فاضل بوشهری  ادیب و شاعر  نابینا  بوشهری    7 شهریور 1395 
20 cb-10131  غیاث حلوایی  شاعر  نابینا  ایرانی (اصفهانی)  شعر و ادبیات  7 شهریور 1395 

صفحه 1 از 20, نمايش 20 رکورد از 396 رکورد, شروع 1, پايان 20