ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
1 pr-311  صادق حسین زاده    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی  20 بهمن 1394 
2 pr-315  مهران آذربایجانی  عاشق پیشه  فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  دوم راهنمایی  20 بهمن 1394 
3 pr-316  رحمان دلاوری     فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی  20 بهمن 1394 
4 pr-317  بیرامعلی جعفری    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی  دیپلم  20 بهمن 1394 
5 pr-318  هانیه عرب    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی  20 بهمن 1394 
6 pr-319  علی فرکی    ناشنوا  علمی-فرهنگی ، هنری  فارسی  دیپلم  20 بهمن 1394 
7 pr-321  رضا افشارپور    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، هنری  فارسی  دیپلم  20 بهمن 1394 
8 pr-1656  اسماعیل مرادیان    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، ورزشی ، هنری  فارسی  کاردانی  28 فروردین 1395 
9 pr-733  مریم آشفته    فقدان حرکتی  خدماتی   فارسی  کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی  8 اسفند 1394 
10 pr-740  گلارا تأملی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    9 اسفند 1394 
11 pr-742  فضه ریاضی مقدم    فقدان حرکتی  هنری  فارسی  دیپلم علوم انسانی  9 اسفند 1394 
12 pr-743  علی سلمانی بیدگلی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی    9 اسفند 1394 
13 pr-1120  محمدجواد رحیمی    فقدان ذهنی  ورزشی  فارسی  زیر دیپلم  18 فروردین 1395 
14 pr-1121  آرش عنبری    ناشنوا  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد  18 فروردین 1395 
15 pr-1122  سیدمحمود حسینی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، ورزشی  فارسی  کارشناسی ارشد  18 فروردین 1395 
16 pr-1123  جلال چهلگردی سامانی    کم شنوا  علمی-فرهنگی ، ورزشی ، هنری  فارسی  کارشناسی  18 فروردین 1395 
17 pr-1124  حسن توکلی    کم بینا  علمی-فرهنگی ، هنری  فارسی  کارشناسی  18 فروردین 1395 
18 pr-1125  الهه سرداری      هنری ، اجتماعی   فارسی  کارشناسی ارشد  18 فروردین 1395 
19 pr-1126  سارا علیوند فرزادی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد  18 فروردین 1395 
20 pr-1127  فاطمه تقی زاده اصل      اجتماعی   فارسی  دیپلم  18 فروردین 1395 

صفحه 1 از 262, نمايش 20 رکورد از 5228 رکورد, شروع 1, پايان 20