کد pr-318  
نام هانیه  
نام خانوادگی عرب  
وضعیت جسمی فقدان حرکتی  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی  
زبان فارسی  
تحصیلات کارشناسی  
مهارت نثر ادبی و کامپیوتر ورزش بوچیا  
اهم فعالیت ها حقوق، چاپ دو کتاب، رتبه چهارم وبلاگنویسی در جشنواره توان یاب و فضای مجازی در حوزه معلولیندرسطحکشور91، رتبه دوم بخش داستان نویسی از انجمن باور تیرماه 85، رتبه اول استانی مسابقات قرآنی رشته حفظ یادواره عزت وافتخار حسینی (80-81)، رتبه اول در جشنواره تاریخ مدارس استثنایی تهران (84-85(، تقدیر از کمیته ملی پارالمپیک –تقدیر از رعد کرج و تهران، تقدیر از جشنواره دختران آسمانی (منطقهای) رتبه اول در رشته فرهنگی و ادبیشهریور 92، مهارت (ICDL) ، درج مطلب در فصلنامه تلاش با عنوان آسمان پرستاره  
کشور ایران  
استان کرج  
شهر البرز  
تاریخ ثبت در بانک 20 بهمن 1394  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر
 
تصویر