کد pr-1126  
نام سارا  
نام خانوادگی علیوند فرزادی  
وضعیت جسمی فقدان حرکتی  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی  
زبان فارسی  
تحصیلات کارشناسی ارشد  
مهارت ارشد مدیریت آموزشی- مقاله نویسی- مشاوره– مهارتهای کامپیوتر _تسلط نسبی به زبان و آموزش تافل و ترجمه داستان برای کودکان شعر و ادب مدیریت –برنامه ریزی -مشاوره -شعر و فعالیتهای فرهنگی  
کشور ایران  
استان آذربایجان شرقی  
شهر تبریز  
تاریخ ثبت در بانک 18 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر