ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
1 pr-1277  علی اصغر بیگ محمدی      هنری      22 فروردین 1395 
2 pr-1280  دکتر اسماعیل زاده          دکترا  22 فروردین 1395 
3 pr-1305  هما هماوندی    نابینا  علمی-فرهنگی ، ورزشی ، هنری    روانشناس و کارشناس توانمندسازی معلولان  22 فروردین 1395 
4 pr-1319  سید مجتبی هاشمی    نابینا  علمی-فرهنگی      22 فروردین 1395 
5 pr-1325  مهین رئیسی روحانی    ناشنوا  هنری    ابتدایی  22 فروردین 1395 
6 pr-1326  علی اشرف داراخانی      هنری      22 فروردین 1395 
7 pr-1333  پری رو جعفری    ناشنوا  علمی-فرهنگی ، هنری    کاردانی گرافیک  22 فروردین 1395 
8 pr-1450  زینب راجی    فقدان حرکتی  هنری      23 فروردین 1395 
9 pr-1452  زهره اعتضاد السلطنه    فقدان حرکتی  هنری    کارشناسی ارشد، روان‌شناسی  23 فروردین 1395 
10 pr-1503  رضا آریانی    نابینا      فوق لیسانس ادبیات فارسی  23 فروردین 1395 
11 pr-1521  زهرا یاربی    ناشنوا  هنری    کارشناسی ارشد تصویر سازی  24 فروردین 1395 
12 pr-1660  سعید دهقانی    کم شنوا  علمی-فرهنگی ، ورزشی ، خدماتی     کارشناسی  28 فروردین 1395 
13 pr-1666  حمید سلمانی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی    کاردانی  28 فروردین 1395 
14 pr-1678  فاطمه چراغی    فقدان حرکتی        28 فروردین 1395 
15 pr-1685  علیرضا عباسی    کم شنوا ، نابینا ، فقدان حرکتی  ورزشی    دانشجو  28 فروردین 1395 
16 pr-1702  ساره جوانمرد    فقدان حرکتی  ورزشی      28 فروردین 1395 
17 pr-1728  عبدالواحد اسماعیل پور    نابینا ، فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی      29 فروردین 1395 
18 pr-1752  محمد  علی پور صمیمی    ناشنوا  ورزشی      29 فروردین 1395 
19 pr-1754  مهین زورقی    نابینا  هنری    دانشجوی دکترای ادبیات فارسی  29 فروردین 1395 
20 pr-1757  داود گنجه ای    فقدان حرکتی  هنری      29 فروردین 1395 

صفحه 1 از 253, نمايش 20 رکورد از 5055 رکورد, شروع 1, پايان 20