ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
1 pr-740  گلارا تأملی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    9 اسفند 1394 
2 pr-743  علی سلمانی بیدگلی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی    9 اسفند 1394 
3 pr-22527  اقدس کاظمی  مژگان  فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی    26 آبان 1397 
4 pr-22555  عاطفه مهر بخش    فقدان حرکتی    فارسی    28 آبان 1397 
5 pr-23364  عارف غلامی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
6 pr-23365  محمد نظرزاده    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
7 pr-23366  محمد غریبی نژاد    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
8 pr-23367  محمود سلیمیانی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
9 pr-23368  رضا زندی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
10 pr-23369  حسین کاظمی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
11 pr-23371  علی صادقی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
12 pr-23375  سید علی عباسپور    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
13 pr-23376  سجاد ثابتی نیاز    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
14 pr-23379  محسن هاشمی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
15 pr-23382  مهرداد عباس    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
16 pr-23383  علیرضا فلاحتی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
17 pr-23384  شاهین ایسیوند    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
18 pr-23385  امیرسالار امیری    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
19 pr-23386  آرزو دریس محمود    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
20 pr-23387  سکینه توکلی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 

صفحه 1 از 253, نمايش 20 رکورد از 5055 رکورد, شروع 1, پايان 20