کد pr-1121  
نام آرش  
نام خانوادگی عنبری  
وضعیت جسمی ناشنوا  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی  
زبان فارسی  
تحصیلات کارشناسی ارشد  
مهارت کارشناسی ریاضی کاربردی  
کشور ایران  
استان کردستان  
شهر سنندج  
تاریخ ثبت در بانک 18 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر