کد pr-1124  
نام حسن  
نام خانوادگی توکلی  
وضعیت جسمی کم بینا  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی ، هنری  
زبان فارسی  
تحصیلات کارشناسی  
اهم فعالیت ها مهندس الکترونیک/ دارای مقاله علمی در سایت سلویکا / آشنایی با شبکه های کامپیوتری cisco CCNA –CCN/ موذن و قاری قران کریم - تصنیف خوانی سنتی (برگزاری چند کنسرت تصنیف خوانی، شعر خوانی و...) مقام دوم استانی مکاترونیک استان مرکزی / آشنایی با روباتیک / کارشتاس سیستمهای نظارت تصویری و پیرامونی  
کشور ایران  
تاریخ ثبت در بانک 18 فروردین 1395