ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
41 pr-23379  محسن هاشمی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
42 pr-23382  مهرداد عباس    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
43 pr-23383  علیرضا فلاحتی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
44 pr-23384  شاهین ایسیوند    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
45 pr-23385  امیرسالار امیری    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
46 pr-23386  آرزو دریس محمود    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
47 pr-23387  سکینه توکلی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
48 pr-23388  فاطمه کریمی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
49 pr-23389  نگار توکل    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
50 pr-23390  نیلوفر توکلی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
51 pr-23391  ندا نریمانی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
52 pr-23393  مرتضی موسوی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
53 pr-23445  فریده عماد      علمی-فرهنگی ، اجتماعی   فارسی  فوق لیسانس علوم اجتماعی، روان‌شناسی و لیسانس ادبیات   7 بهمن 1397 
54 pr-23446  حسین نیک زبان     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    7 بهمن 1397 
55 pr-23450  زهره مسگرا      علمی-فرهنگی  فارسی    7 بهمن 1397 
56 pr-23451  نصیب رحیم‌زاده    فقدان حرکتی  خدماتی   فارسی    7 بهمن 1397 
57 pr-23452  رضا اسماعیل‌زاده      علمی-فرهنگی ، اجتماعی   فارسی    7 بهمن 1397 
58 pr-1217  فاطمه حمامی نصرآبادی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    21 فروردین 1395 
59 pr-1218  سید عبدالعلی حسینی    نابینا    فارسی    21 فروردین 1395 
60 pr-1219  بهاره هنرپرور    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  دکتری شیمی کوانتومی در زمینه شبیه‌سازی و محاسبات کوانتومی بیوسیستم‌ها و طراحی دارو  21 فروردین 1395 

صفحه 3 از 253, نمايش 20 رکورد از 5055 رکورد, شروع 41, پايان 60