ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
21 pr-1128  محمود بیات    فقدان حرکتی  هنری  فارسی  کارشناسی گرافیک   18 فروردین 1395 
22 pr-1129  رضا امیری نسب    فقدان حرکتی    فارسی  کارشناسی  18 فروردین 1395 
23 pr-1130  موسی الرضا امین الزارعین    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، ورزشی  فارسی  دکتری  18 فروردین 1395 
24 pr-1207  کاظم البرز کوهی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  لسیانس بیمه، مدرک مهندسی  21 فروردین 1395 
25 pr-1212  محمد باوی زاده    فقدان حرکتی  هنری  فارسی  کارشناسی  21 فروردین 1395 
26 pr-1215  عیسی توپا حیدری    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  دیپلم تجربی، طلبه سطح 3 حوزه   21 فروردین 1395 
27 pr-1216  مهسا خان احمدی    ناشنوا  هنری  فارسی  لیسانس گرافیک  21 فروردین 1395 
28 pr-22527  اقدس کاظمی  مژگان  فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی    26 آبان 1397 
29 pr-22538  رضا صلحی اصل    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتیک   27 آبان 1397 
30 pr-22555  عاطفه مهر بخش    فقدان حرکتی    فارسی    28 آبان 1397 
31 pr-22581  احد تقی زاده    فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی  دیپلم  29 آبان 1397 
32 pr-23364  عارف غلامی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
33 pr-23365  محمد نظرزاده    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
34 pr-23366  محمد غریبی نژاد    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
35 pr-23367  محمود سلیمیانی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
36 pr-23368  رضا زندی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
37 pr-23369  حسین کاظمی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
38 pr-23371  علی صادقی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
39 pr-23375  سید علی عباسپور    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 
40 pr-23376  سجاد ثابتی نیاز    ناشنوا  ورزشی  فارسی    25 دی 1397 

صفحه 2 از 253, نمايش 20 رکورد از 5055 رکورد, شروع 21, پايان 40