ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
141 pr-23433  نغمه عافیت    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناس ارشد جامعه‌شناسی  7 بهمن 1397 
142 pr-23434  علی شریفی    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی    7 بهمن 1397 
143 pr-1445  زهرا نعمتی    فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    23 فروردین 1395 
144 pr-1448  راضیه کباری    نابینا  علمی-فرهنگی ، اجتماعی   فارسی    23 فروردین 1395 
145 pr-1449  سمیه راجی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    23 فروردین 1395 
146 pr-1450  زینب راجی    فقدان حرکتی  هنری      23 فروردین 1395 
147 pr-1452  زهره اعتضاد السلطنه    فقدان حرکتی  هنری    کارشناسی ارشد، روان‌شناسی  23 فروردین 1395 
148 pr-3798  کمیل نوبختی    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی  کاردانی فلسفه و حکمت اسلامی  20 اردیبهشت 1395 
149 pr-1456  علیرضا میرزا رضایی    ناشنوا  هنری  فارسی  کارشناسی ارشد  23 فروردین 1395 
150 pr-1457  مهرداد صدری‌    ناشنوا  علمی-فرهنگی ، هنری  فارسی  کارشناسی  23 فروردین 1395 
151 pr-1458  فاطمه (شکوه) میرفتاح    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  دکترای تربیت بدنی  23 فروردین 1395 
152 pr-1460  فاطمه رخشانی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  پروفسور  23 فروردین 1395 
153 pr-1461  هنگامه صابری    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی  دکترا  23 فروردین 1395 
154 pr-3801  مریم باقری    نابینا  علمی-فرهنگی ، خدماتی   فارسی  کارشناسی ارشد ادبیات فارسی  20 اردیبهشت 1395 
155 pr-3802  مریم اصغری    نابینا  علمی-فرهنگی ، هنری  فارسی  دانشجوی دکتری روانشناسی  20 اردیبهشت 1395 
156 pr-1463  محمد هاشم بدری    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    23 فروردین 1395 
157 pr-1464  اقدس ناظوری    فقدان حرکتی  ورزشی ، هنری  فارسی  سوم راهنمایی  23 فروردین 1395 
158 pr-1465  ریما سرکیسیان    فقدان حرکتی  ورزشی ، هنری  فارسی  کارشناسی ارشد  23 فروردین 1395 
159 pr-1466  رویا مداح    فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    23 فروردین 1395 
160 pr-1467  سید محمد موسوی    فقدان حرکتی  خدماتی   فارسی    23 فروردین 1395 

صفحه 8 از 253, نمايش 20 رکورد از 5055 رکورد, شروع 141, پايان 160