ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
161 pr-1468  عباس ساکی    فقدان حرکتی  ورزشی ، هنری  فارسی  کارشناسی تاریخ  23 فروردین 1395 
162 pr-1469  صدراله عاشوری    فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    23 فروردین 1395 
163 pr-1470  امیر قلی امینی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی    23 فروردین 1395 
164 pr-1471  محمدرضا گورابزاد    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  23 فروردین 1395 
165 pr-1472  حجت اله یوسفی    فقدان حرکتی  خدماتی   فارسی  کارشناسی کشاورزی  23 فروردین 1395 
166 pr-1473  فاطمه صالحی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، هنری  فارسی  دانشجوی کارشناسی موسیقی  23 فروردین 1395 
167 pr-1474  علی صابری    نابینا  علمی-فرهنگی ، خدماتی   فارسی  دکترای حقوق  23 فروردین 1395 
168 pr-1475  شهین بارور    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، هنری  فارسی    23 فروردین 1395 
169 pr-1476  معصومه نوری    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی    23 فروردین 1395 
170 pr-1477  سید محسن حسینی طاها    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  فوق لیسانس ادبیات فارسی  23 فروردین 1395 
171 pr-1479  فرشته جمشیدی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    23 فروردین 1395 
172 pr-1480  رضا مداحی زاده    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، ورزشی  فارسی    23 فروردین 1395 
173 pr-1481  ایوب جمال زهی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    23 فروردین 1395 
174 pr-1482  آرش رزقی بارز    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    23 فروردین 1395 
175 pr-1483  فریبا معصومی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    23 فروردین 1395 
176 pr-1486  محمدعلی نجفی    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد  23 فروردین 1395 
177 pr-1487  الهام نجفی    نابینا ، فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی    23 فروردین 1395 
178 pr-1489  صادق زیِنی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  حوزوی  23 فروردین 1395 
179 pr-1491  زینب دهقانی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی  دیپلم  23 فروردین 1395 
180 pr-1492  الهام لاهیجانی    کم بینا  علمی-فرهنگی  فارسی  کاردانی دارالقرآن  23 فروردین 1395 

صفحه 9 از 253, نمايش 20 رکورد از 5055 رکورد, شروع 161, پايان 180