ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
61 pr-1220  مهدی بهرامی راد    کم بینا  هنری  فارسی  کاردانی کامپیوتر  21 فروردین 1395 
62 pr-1274  علی الهی    کم بینا  ورزشی ، هنری  فارسی  دیپلم موسیقی   22 فروردین 1395 
63 pr-1276  سید هادی حسینی      ورزشی  فارسی    22 فروردین 1395 
64 pr-1277  علی اصغر بیگ محمدی      هنری      22 فروردین 1395 
65 pr-1278  لیلا برزمینی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد مطالعات منطقه خاورمیانه (شمال آفریقا)   22 فروردین 1395 
66 pr-17989  عباس نوری    نابینا  هنری  فارسی  کلاس هفتم  3 اسفند 1396 
67 pr-1280  دکتر اسماعیل زاده          دکترا  22 فروردین 1395 
68 pr-1281  عباس اسلامی شرار    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی    22 فروردین 1395 
69 pr-1282  فاطمه اربابی    فقدان حرکتی  ورزشی ، هنری  فارسی  کاردانی علوم اجتماعی   22 فروردین 1395 
70 pr-18850  محمد کرمعلی    نابینا  خدماتی   فارسی  ابتدایی  3 اردیبهشت 1397 
71 pr-17994  مجتبی طهانی    فقدان حرکتی  ورزشی ، هنری  فارسی  سیکل   3 اسفند 1396 
72 pr-17999  همت‌الله بیرانوند    نابینا  ورزشی  فارسی  سیکل  5 اسفند 1396 
73 pr-18000  آرمین رسولی    کم بینا  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی روانشناسی   5 اسفند 1396 
74 pr-18001  بتول علیپور وروانی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، هنری  فارسی  کارشناسی فقه و حقوق، دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق  5 اسفند 1396 
75 pr-18002  بهاره وردی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، ورزشی  فارسی  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی   5 اسفند 1396 
76 pr-1283  محمدرضا نامنی    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد روانشناسی  22 فروردین 1395 
77 pr-1284  نسرین ابراهیمی    ناشنوا  هنری  فارسی  کاردانی  22 فروردین 1395 
78 pr-1285  فاطمه صفائی    ناشنوا  علمی-فرهنگی  فارسی    22 فروردین 1395 
79 pr-3799  پریسا محمدی    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی  20 اردیبهشت 1395 
80 pr-1288  سید احسن احمدی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی  ابتدایی  22 فروردین 1395 

صفحه 4 از 253, نمايش 20 رکورد از 5055 رکورد, شروع 61, پايان 80