کد pc-1424  
عنوان ثمین باغچه بان و تصویری از دستخط او  
نوع سیاه سفید  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر