ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
101 pc-5042  نور الهی  قدیر وقاری شورچه  رنگی  مشهد    5 خرداد 1395 
102 pc-5043  احیاء  رضا رادپور  رنگی  حرم رضوی، مشهد    5 خرداد 1395 
103 pc-5290  نماز  علی فرشاد مهر  رنگی  رشت، نماز ظهر عاشورا    8 خرداد 1395 
104 pc-5291  پرواز  زهرا یوسفی  رنگی  قم    8 خرداد 1395 
105 pc-5292  خواستن  آزاد سیفی  رنگی  شیراز، مدرسه استنثایی گلها    8 خرداد 1395 
106 pc-5293  مسجد  محمدعلی مریزاد  رنگی  قم    8 خرداد 1395 
107 pc-5294  به سوی جمکران  مجید زینال زاده  رنگی  مسجد جمکران قم    8 خرداد 1395 
108 pc-10470  ارنست یاکوب کریستوفل، کشیش آلمانی        24 شهریور 1395 
109 pc-10471  ارنست کریستوفل به همراه دانش‌آموزانش در اصفهان        24 شهریور 1395 
110 pc-10472  کلاس درس ارنست کریستوفل در تبریز        24 شهریور 1395 
111 pc-10473  آموزشگاه بچه‌های نابینا در شهر تبریز        24 شهریور 1395 
112 pc-10474  ارنست کریستوفل         24 شهریور 1395 
113 pc-10475  آموزشگاه کریستوفل        24 شهریور 1395 
114 pc-10476  ارنست یاکوب کریستوفل به همراه دانش‌آموزان و کارکنان آموزشگاه نابینایان    اصفهان    24 شهریور 1395 
115 pc-10477  کشیش کریستوفل        24 شهریور 1395 
116 pc-10478  افشین اسدآبادی        24 شهریور 1395 
117 pc-10479  ارنست یاکوب کریستوفل در شهر اصفهان    اصفهان    24 شهریور 1395 
118 pc-10480  کشیش کریستوفل        24 شهریور 1395 
119 pc-10481  کشیش کریستوفل در کنار دانش‌آموزانش در شهر اصفهان    اصفهان    24 شهریور 1395 
120 pc-10482  سنگ قبر ارنست کریستوفل        24 شهریور 1395 

صفحه 6 از 22, نمايش 20 رکورد از 434 رکورد, شروع 101, پايان 120