ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
161 pc-16775  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
162 pc-16776  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
163 pc-16777  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
164 pc-16778  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
165 pc-16779  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
166 pc-16780  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
167 pc-16781  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
168 pc-16782  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
169 pc-16783  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
170 pc-16784  روز جهانی معلول    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
171 pc-16785  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
172 pc-16787  اگر چرخی هست، راه هم هست    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
173 pc-16788  دوره دوم آموزش زبان اشاره ویژه طلاب و مبلغین    رنگی    پوستر  20 شهریور 1396 
174 pc-16789  صبحانه سالم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
175 pc-16790  وضعیت مناسب سازی در کشور    رنگی    پوستر  20 شهریور 1396 
176 pc-16791  نمایشگاه حمایت از آثار فرهنگی و هنری معلولین حرکتی - جلوه های اراده    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
177 pc-16792  تصویر کلی از آمار جهانی معلولیت    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
178 pc-16793  مسابقه عکاسی با موضوع معماری و معلولین    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
179 pc-16794  دستانم را نگیر، راه را برایم هموار کن    رنگی    پوستر  20 شهریور 1396 
180 pc-16796  همه با هم پیگیر تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 

صفحه 9 از 22, نمايش 20 رکورد از 434 رکورد, شروع 161, پايان 180