ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
121 pc-10486  گروه سیمرغ طلایی (ناشنوایان تهرانی)    رنگی      25 شهریور 1395 
122 pc-10487  عباس بهمنش        25 شهریور 1395 
123 pc-10488  علی سنجابی    رنگی      25 شهریور 1395 
124 pc-10490  جولیا سمیعی    سیاه سفید      25 شهریور 1395 
125 pc-10491  محسن لوح موسوی ، پدر زبان اشاره استاندارد شده فارسی        25 شهریور 1395 
126 pc-10492  مجله شکست سکوت    رنگی      25 شهریور 1395 
127 pc-10494  گراهام بل - هلن کلر        25 شهریور 1395 
128 pc-10495  شعبه موسسه کانادایی هلن کلر    رنگی      25 شهریور 1395 
129 pc-10572  تیم جودو ناشنوایان ایران در المپیک ناشنوایان 2013    رنگی    عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
130 pc-10573  تیم والیبال ناشنوایان ایران در المپیک ناشنوایان 2013    رنگی      28 شهریور 1395 
131 pc-10574  مهدی بخشی    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013    28 شهریور 1395 
132 pc-10576  مجید توکلی    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
133 pc-10577  محمدامین نعمتی    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
134 pc-10578  فرود حجتی    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
135 pc-10579  محمد مرادی    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
136 pc-10580  مریم خدابنده    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
137 pc-10582  سحرسادات حسینی نژاد    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
138 pc-10583  محمد کاظم زاده    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
139 pc-10586  زهرا ابراهیمی    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
140 pc-10588  میثم اخوان      عکس ورزشی  28 شهریور 1395 

صفحه 7 از 22, نمايش 20 رکورد از 434 رکورد, شروع 121, پايان 140