ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
141 pc-10591  محمدرضا هوشیار    رنگی  صوفیه بلغارستان- مسابقات المپیک ناشنوایان 2013  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
142 pc-10592  علیرضا ساعتیان-حمید لطفی    صوفیه بلغارستان (المپیک ناشنوایان 2013)    28 شهریور 1395 
143 pc-10596  اعضای کومیته تیمی کاراته-المپیک ناشنوایان 2013 صوفیه بلغارستان    رنگی  صوفیه بلغارستان (المپیک ناشنوایان 2013)  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
144 pc-10598  سید امیر دانیالی    رنگی  صوفیه بلغارستان (المپیک ناشنوایان 2013)    28 شهریور 1395 
145 pc-10600  مژده مردانی    رنگی  صوفیه بلغارستان (المپیک ناشنوایان 2013)  عکس ورزشی  28 شهریور 1395 
146 pc-16719  آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر سید مجید میرخانی (پیشکسوت توانبخشی نوین ایران)    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
147 pc-16721  دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین، جانبازان؛ صنایع و تجهیزات وابسته    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
148 pc-16722  سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین، جانبازان؛ صنایع و تجهیزات وابسته    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
149 pc-16723  اولین دوره همایش سماوات، رعد الغدیر در نیاسر کاشان    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
150 pc-16724  اولین دوره همایش سماوات، رعد الغدیر در نیاسر کاشان    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
151 pc-16725  اولین دوره همایش سماوات، رعد الغدیر در نیاسر کاشان    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
152 pc-16728  اولین دوره همایش سماوات، رعد الغدیر در نیاسر کاشان    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
153 pc-16729  اولین دوره همایش سماوات، رعد الغدیر در نیاسر کاشان    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
154 pc-16732  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
155 pc-16733  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   19 شهریور 1396 
156 pc-16770  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
157 pc-16771  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
158 pc-16772  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
159 pc-16773  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
160 pc-16774  نیکوکاری را با کمک به اشتغال پایدار توان یابان تجربه کنیم    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 

صفحه 8 از 22, نمايش 20 رکورد از 434 رکورد, شروع 141, پايان 160