کد pc-1429  
عنوان کامران رحیمی- نخبه ناشنوا  
نوع رنگی  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر