کد pc-1421  
عنوان پدر و پسر- جبار و ثمین باغچه بان  
نوع سیاه سفید  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر