کد pc-1426  
عنوان ثمین باغچه بان و دوستان  
نوع سیاه سفید  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر