ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
381 pc-23836  نخستین دوره جشنواره ملی مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل (منابر)    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
382 pc-23837  سومین رویداد توان تک    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
383 pc-23838  هنر در سایه سکوت     رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
384 pc-23839  جشنواره بین المللی تجاری سازی اختراعات حوزه معلولین توانا    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
385 pc-23840  روز جهانی آگاه سازی اتیسم    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
386 pc-23841  نخستین جشنواره دستاورد‌های هنری زنان دارای معلولیت    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
387 pc-23843  فراخوان نخستین جشنواره ملی کاما (کتاب افراد دارای معلولیت ایران)    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
388 pc-23844  هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
389 pc-23845  گلاله    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
390 pc-23846  کودکان افراد دارای معلولیت، سالمندان، افراد با نیازهای خاص خانواده ها    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
391 pc-23848  بزرگترین نمایشگاه گروهی آثار برجسته هنرمندان توانیاب ایران     رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
392 pc-23849  مناسب سازی فضای شهری برای کم توانان (نشست آسیب شناسی)    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
393 pc-23850  معلولیت و توسعه پایدار شهری    رنگی    پوستر  20 تیر 1398 
394 pc-23980  آسیب های نظام خیریه در ایران     رنگی    پوستر  27 تیر 1398 
395 pc-23981  روز جهانی ام اس    رنگی    پوستر  27 تیر 1398 
396 pc-23982  معلولیت، بحران و بلایای طبیعی    رنگی    پوستر  27 تیر 1398 
397 pc-24005  ده معلولیت شایع در بین کودکان    رنگی    پوستر  29 تیر 1398 
398 pc-24049  هفتمین همایش فرهنگیان ناشنوای سراسر کشور     رنگی    پوستر  10 مرداد 1398 
399 pc-24050  شکفتن بر سنگ     رنگی    پوستر  10 مرداد 1398 
400 pc-24239  پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات و خدمات توانبخشی معلولین، جانبازان، سالمندان و صنایع پزشکی وابسته    رنگی    پوستر  23 شهریور 1398 

صفحه 20 از 22, نمايش 20 رکورد از 434 رکورد, شروع 381, پايان 400