کد pc-24005  
عنوان ده معلولیت شایع در بین کودکان  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
تاریخ ثبت در بانک 29 تیر 1398  
فایل پیوست
تصویر