کد pc-23849  
عنوان مناسب سازی فضای شهری برای کم توانان (نشست آسیب شناسی)  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات نگارخانه ماه مهر
یکشنبه دوم تیرماه 98 ساعت 18
 
تاریخ ثبت در بانک 20 تیر 1398  
فایل پیوست
تصویر