کد pc-23850  
عنوان معلولیت و توسعه پایدار شهری  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
تاریخ ثبت در بانک 20 تیر 1398  
فایل پیوست
تصویر