کد pc-24049  
عنوان هفتمین همایش فرهنگیان ناشنوای سراسر کشور  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات محورهای همایش:
اقدامات لازم جهت بهبود یادگیری دانش آموزان ناشنوا
بازنگری راه های احقاق حقوق ناشنوایان
بررسی مشاغل مناسب و مبنی بر بازار کار ویژه دانش آموزان ناشنوا
ارائه راه کارهای اصلاح گفتار و تلفظ در دانش آموزان ناشنوا
اصلاح و افزودن یک بند به حکم کارگزینی جهت سهولت استعلام از معلولان با عنوان وضعیت و نوع معلولیت

زمان: 21 مرداد تا 15 مرداد 1398
مکان: خانه معلم  
تاریخ ثبت در بانک 10 مرداد 1398  
فایل پیوست
تصویر