کد pc-23982  
عنوان معلولیت، بحران و بلایای طبیعی  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات کمپین حقوق بشر ایران  
تاریخ ثبت در بانک 27 تیر 1398  
فایل پیوست
تصویر