ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
1 pc-10470  ارنست یاکوب کریستوفل، کشیش آلمانی        24 شهریور 1395 
2 pc-10471  ارنست کریستوفل به همراه دانش‌آموزانش در اصفهان        24 شهریور 1395 
3 pc-10472  کلاس درس ارنست کریستوفل در تبریز        24 شهریور 1395 
4 pc-10473  آموزشگاه بچه‌های نابینا در شهر تبریز        24 شهریور 1395 
5 pc-10474  ارنست کریستوفل         24 شهریور 1395 
6 pc-10475  آموزشگاه کریستوفل        24 شهریور 1395 
7 pc-10476  ارنست یاکوب کریستوفل به همراه دانش‌آموزان و کارکنان آموزشگاه نابینایان    اصفهان    24 شهریور 1395 
8 pc-10477  کشیش کریستوفل        24 شهریور 1395 
9 pc-10478  افشین اسدآبادی        24 شهریور 1395 
10 pc-10479  ارنست یاکوب کریستوفل در شهر اصفهان    اصفهان    24 شهریور 1395 
11 pc-10480  کشیش کریستوفل        24 شهریور 1395 
12 pc-10481  کشیش کریستوفل در کنار دانش‌آموزانش در شهر اصفهان    اصفهان    24 شهریور 1395 
13 pc-10482  سنگ قبر ارنست کریستوفل        24 شهریور 1395 
14 pc-10486  گروه سیمرغ طلایی (ناشنوایان تهرانی)    رنگی      25 شهریور 1395 
15 pc-10487  عباس بهمنش        25 شهریور 1395 
16 pc-10488  علی سنجابی    رنگی      25 شهریور 1395 
17 pc-10490  جولیا سمیعی    سیاه سفید      25 شهریور 1395 
18 pc-10491  محسن لوح موسوی ، پدر زبان اشاره استاندارد شده فارسی        25 شهریور 1395 
19 pc-10492  مجله شکست سکوت    رنگی      25 شهریور 1395 
20 pc-10494  گراهام بل - هلن کلر        25 شهریور 1395 

صفحه 1 از 21, نمايش 20 رکورد از 415 رکورد, شروع 1, پايان 20