ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
281 br-2767  مکتوب‌  پائولو کوئیلو  نشر البرز  فارسی    داستانهای انگلیسی -- قرن 20  10 اردیبهشت 1395 
282 br-2768  ساعت نحس‌  گابریل گارسیا مارکز  انتشارات محیط  فارسی    داستانهای کلمبیایی -- قرن 20  10 اردیبهشت 1395 
283 br-2769  ارث‌  مهدی شهیدی‌    فارسی    ارث -- ایران‌  10 اردیبهشت 1395 

صفحه 15 از 15, نمايش 3 رکورد از 283 رکورد, شروع 281, پايان 283