ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
161 br-2546  دیوان خواجه حافظ شیرازی‌  شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
162 br-2547  دیوان ناصرخسرو   ناصرخسرو قبادیانی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
163 br-2548  رستم‌نامه بازگفته شده از شاهنامه فردوسی‌  ای‌. ام ویلموت باکستون‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
164 br-2549  روانشناسی استبداد  لئو اشتراوس‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
165 br-2550  زبان و ادب فارسی  غلامرضا ارژنگ    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
166 br-2551  زنان همیشه  پوران فرخزاد    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
167 br-2552  فرهنگ تلمیحات شعر معاصر: اشارات اساطیری‌، داستانی‌، تاریخی‌، مذهبی و جغرافیایی در شعر معاصر  محمدحسین محمدی‌          8 اردیبهشت 1395 
168 br-2553  کلیات دیوان شهریار  محمدحسین شهریار    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
169 br-2554  گزیده اشعار خاقانی‌  افضل الدین بدیل بن علی          8 اردیبهشت 1395 
170 br-2555  گزیده اشعار مسعود سعد سلمان‌  مسعود سعد سلمان‌          8 اردیبهشت 1395 
171 br-2556  مجموعه آثار سیمین بهبهانی  سیمین بهبهانی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
172 br-2557  مجموعه‌ی کامل اشعار نیما یوشیج‌  نیما یوشیج‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
173 br-2558  منطق الطیر   فریدالدین عطار نیشابوری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
174 br-2559  مینوی بر گستره ادبیات فارسی مجموعه مقالات‌      فارسی      8 اردیبهشت 1395 
175 br-2560  افسانه‌های هفت گنبد  نظامی گنجه‌ئی‌          8 اردیبهشت 1395 
176 br-2561  هفت پیکر   فریده گلبو          8 اردیبهشت 1395 
177 br-2562  هنر داستان‌نویسی‌  ابراهیم یونسی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
178 br-2563  گزیده اشعار حمید مصدق  حمید مصدق          8 اردیبهشت 1395 
179 br-2564  ابیات بحث‌انگیز دیوان حافظ   ابراهیم قیصری‌          8 اردیبهشت 1395 
180 br-2565  افسانه‌های لافنتن   ژان دو لافنتن    فارسی      8 اردیبهشت 1395 

صفحه 9 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 161, پايان 180