کد br-2769  
عنوان اول ارث‌  
نویسنده مهدی شهیدی‌  
محل نشر سمت  
سال انتشار 1376شمسی  
تعداد صفحه 222  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی‌  
سال چاپ بریل 1378شمسی  
موضوعات ارث -- ایران‌  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران - مرکز نابینایان رودکی  
تاریخ ثبت در بانک 10 اردیبهشت 1395