کد rp-1588  
عنوان بررسی توان‌بخشی حرفه‌ای در ایران و تعیین شاخصهای موثر در اشتغال معلولین و جانبازان شاغل  
پشتیبان واحد تحقیقات و طرحهای جهاد دانشگاهی  
نوع دولتی  
موضوعات توانبخشی ، اشتغال ، معلولین  
تاریخ 1363/10/00شمسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر