کد sr-24237  
عنوان اول ایستاده مثل سرو؛ گفت وگو با مدرس فنی وحرفه ای دارای معلولیت که این روزها کامپیوتر تدریس می کند  
مقاله نشریه روزنامه شهرآرا  
سال 1398شمسی  
ماه 23مرداد  
زبان فارسی  
متن ✍  
تاریخ ثبت در بانک 8 شهریور 1398  
فایل پیوست
تصویر