ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
1 br-2229  هزار پند و نکته از اندیشمندان جهان    آوای برتر  فارسی  یعقوبی  نکته گویی - گزیده گویی  4 اردیبهشت 1395 
2 br-2231  یادداشت های روزانه نیما یوشیج    سخن  فارسی  خطیبی زاده  نیما یوشیج ، 1274 - 1338 ، مستعار - یادداشت ها  4 اردیبهشت 1395 
3 br-2433  چه کنم های شاعران از آغاز تا امروز    نگیما    روحانی  شعر فارسی - مجموعه ها  8 اردیبهشت 1395 
4 br-2437  هیچ آینه ای تکرار من نیست ( مجموعه شعر )    نگیما  فارسی  خجسته و سلامی  شعر فارسی - قرن 14  8 اردیبهشت 1395 
5 br-2492  در آستانه فصلی سرد: داستان‌های کوتاه از نویسندگان زن امروز ایران‌    روشنگران و مطالعات زنان‌  فارسی    داستانهای کوتاه فارسی -- قرن 14 -- مجموعه‌ها  8 اردیبهشت 1395 
6 br-2559  مینوی بر گستره ادبیات فارسی مجموعه مقالات‌      فارسی      8 اردیبهشت 1395 
7 br-2571  گزارش دشواریهای دیوان خاقانی بیتها و تعبیرهای پیچیده ، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری      فارسی      8 اردیبهشت 1395 
8 br-2602  غزلهای سعدی       فارسی      8 اردیبهشت 1395 
9 br-2703  قرآن کریم: به خط بریل ویژه نابینایان      عربی  اعظم قاسمی    9 اردیبهشت 1395 
10 br-2704  مناجات امیرالمومنین "به خط بریل‌"    ماهنامه بشری‌  عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
11 br-2705  زیارت عاشورا و زیارت‌. زیارت وارث به خط بریل‌      فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
12 br-2706  زیارت نامه علی‌بن موسی الرضا (ع‌): به خط بریل‌      عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
13 br-2708  دعای کمیل "به خط بریل‌"      عربی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
14 br-2709  زیارت امین الله و دعای صباح به خط بریل‌      عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
15 br-2710  دعای ندبه به خط بریل‌      عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
16 br-2711  ایران سپید [پیایند: روزنامه]سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی‌      فارسی      9 اردیبهشت 1395 
17 br-2712  دعای عرفه به خط بریل    انتشارات ندای بشری و جمع کثیری از نیکوکاران  عربی  نسرین اطیابی    9 اردیبهشت 1395 
18 br-2713  دعای روز‌های ماه مبارک رمضان به خط بریل      عربی      9 اردیبهشت 1395 
19 br-2714  دعای سحر "به خط بریل"      عربی  نسرین اطیابی    9 اردیبهشت 1395 
20 br-2715  دعای مجیر "به خط بریل"    انتشارات ندای بشری و جمع کثیری از نیکوکاران    نسرین اطیابی    9 اردیبهشت 1395 

صفحه 1 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 1, پايان 20