کد br-2433  
عنوان اول چه کنم های شاعران از آغاز تا امروز  
به کوشش علی باقری  
ناشر نگیما  
محل نشر تهران  
نوبت چاپ 1  
تعداد جلد 1  
برگرداندن به بریل روحانی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال چاپ بریل 1394شمسی  
تعداد صفحه بریل 177  
موضوعات شعر فارسی - مجموعه ها  
محل نگهداری مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395