کد dc-11093  
عنوان شکایت یک کشاورز نابینا از فروش سهم محصولش توسط مالک  
زبان فارسی  
تاریخ 1344شمسی  
توضیحات این سند 3 برگ است  
محل نگهداری آرشیو ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 3 آبان 1395