کد rp-23353  
عنوان سامانه پیامکی پلیس 110 ویژه ناشنوایان اصفهان راه‌اندازی شد  
نوع فرهنگی  
تاریخ 1396شمسی  
توضیحات سامانه پیامکی پلیس 110 ویژه ناشنوایان اصفهان راه‌اندازی شد، آوای خاموشان، سال اول، شماره 1، نوروز 1397، ص16  
تاریخ ثبت در بانک 24 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر