کد rp-23351  
عنوان شورای هماهنگی انجمن‌های خانواده ناشنوایان، ایران تشکیل شد  
نوع فرهنگی  
تاریخ 1396شمسی  
توضیحات شورای هماهنگی انجمن‌های خانواده ناشنوایان، ایران تشکیل شد، آوای خاموشان، سال اول، شماره 1، نوروز 1397، ص14  
تاریخ ثبت در بانک 24 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر