کد rp-1587  
عنوان بررسی مشاغل متناسب با قابلیت و توانائیهای جانبازان و معلولین  
مجری و نویسنده فریده درافشان  
مجری و نویسنده ولی الله عبادیان  
مجری و نویسنده احد محمدزاده  
مجری و نویسنده مرتضی مهرابیان  
پشتیبان وزارت کار و امور اجتماعی  
ارائه به وزارت کار و امور اجتماعی  
نوع دولتی  
موضوعات معلولین ، اشتغال  
تاریخ شمسی  
تعداد صفحه 299  
تاریخ ثبت در بانک 25 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر