کد rp-1551  
عنوان برنامه جهانی اقدام برای معلولین ، از انتشارات سازمان ملل متحد به مناسبت دهه معلولین 1983 - 1992  
مجری و نویسنده سازمان ملل متحد  
مجری و نویسنده ترجمه یاسمن پریش  
پشتیبان سازمان بهزیستی کشور  
ارائه به سازمان بهزیستی کشور  
نوع دولتی  
موضوعات معلولین ، توسعه اقتصادی ، توانبخشی  
تاریخ شمسی  
تعداد صفحه 53  
تاریخ ثبت در بانک 25 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر