کد rp-1549  
عنوان پروژه برنامه درسی علوم در مدرسه ناشنوایان کله‌رک  
مجری و نویسنده دئیس بی جرینگن  
مجری و نویسنده ترجمه سهیلا رضایی  
نوع دولتی  
تاریخ شمسی  
تعداد صفحه 75  
تاریخ ثبت در بانک 25 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر