کد rp-1548  
عنوان بررسی اپیدمیولوژیک علل نابینایی در دانش آموزان مدارس نابینایان شهر تهران در سال تحصیلی 76-77  
مجری و نویسنده سیدعلی میردهقان  
مجری و نویسنده محمدحسین دهقان  
مجری و نویسنده کیومرث حیدری  
مجری و نویسنده مرجان خسرو جعفری  
پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی  
نوع دولتی  
موضوعات نابینا  
تاریخ 1377/11/01شمسی  
تعداد صفحه 43  
تاریخ ثبت در بانک 25 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر