کد rp-1365  
عنوان اشتغال معلولین با ایجاد باجه های چند منظوره در سطح شهر تهران  
پشتیبان شهرداری تهران  
ارائه به شهرداری تهران  
نوع دولتی  
تاریخ شمسی  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395