کد rp-1133  
عنوان خلاصه تحقیقات کودکان و نوجوانان استثنایی "حیطه ناشنوا"  
مجری و نویسنده الهه محمداسماعیل  
مجری و نویسنده فاطمه رئوفیان مقدم  
پشتیبان سازمان آموزش و پرورش استثنایی- پژوهشکده کودکان استثنایی  
نوع دولتی  
موضوعات آموزش و پرورش استثنایی ، کودک ، نابینایی ، نابینا  
تاریخ 1377/00/00شمسی  
تعداد صفحه 119  
تاریخ ثبت در بانک 18 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر