کد rp-1131  
عنوان آشنایی با انجمن های غیر دولتی حمایت از معلولان  
مجری و نویسنده رویا پورمحمدی  
مجری و نویسنده محمدرضا بیگدلی  
پشتیبان سازمان آموزش و پرورش استثنایی  
نوع دولتی  
تاریخ 1379/00/00شمسی  
تعداد صفحه 92  
تاریخ ثبت در بانک 18 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر