کد pc-48342  
عنوان چالش های حوزه ی نشر منابع ناشنوایان  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات سمینار مجازی
به مناسبت روز جهانی ناشنوایان برگزار میشود:
چالش های حوزه ی نشر منابع ناشنوایان
کوکب طاهباز (عضو گروه ناشنوایان شورای کتاب کودک)
سید باقر میر عبداللهی (مدیرکل تأمین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور)

چهارشنبه 7 مهر ماه 1400 ساعت 10
 
تاریخ ثبت در بانک 23 دی 1400  
فایل پیوست
تصویر