کد pc-48338  
عنوان جشنواره قصه نویسی به خط بریل  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مازندران

مخاطبین جشنواره: کارکنان آموزش و پرورش استثنایی/انشجویان دانشگاه فرهنگیان/مراکز مشکلات ویژه یادگیری
شرایط جشنواره: ارسال داستان کوتاه حداکثر تا 2 صفحه به خط بریل

زمان ارسال آثار: 12 آذر ماه
دبیرخانه جشنواره اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران 01133263151  
تاریخ ثبت در بانک 22 دی 1400  
فایل پیوست
تصویر