کد pc-390  
عنوان خداشناسی  
عکاس سلیمان گلی  
نوع رنگی  
مکان عکاسی بابلسر  
شرکت در جشنواره ها جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت  
تاریخ ثبت در بانک 21 بهمن 1394  
فایل پیوست
تصویر